Akt nadania stopnia awansu zawodowego

Akt nadania stopnia awansu zawodowego 16 września nastąpiło wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Alicji Kowalskiej. W „Kasztanowym Ogrodzie” są już kolejni chętni na odbycie stażu na mianowanego nauczyciela. Akt nadania i ślubowanie odbyło się...

Wielgachna famuła

Środa 21 Sp. z o. o.  informuje, że od dnia 1 września 2014 r. przystąpiła do programu Wielgachna Famuła. W związku z tym osoby będące właścicielami Średzkiej Karty Dużej Rodziny Wielgachna Famuła, mają prawo do 50 % rabatu za pobyt w żłobku oraz w przedszkolach...

Wieloletni program dożywiania

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY  Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024)....