Kasztanowy Ogród

„Kasztanowy Ogród” to przedszkole o charakterze integracyjnym, gdzie najważniejszą ideą, przyświecającą naszym pracownikom, jest, było i będzie, tworzenie jedynego w całym powiecie, bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla wszystkich dzieci, bez względu na ich możliwości, zdolności, ograniczenia, potrzeby czy indywidualne predyspozycje.
To miejsce, w którym każde dziecko czuje się wyjątkowe.

Osiedlowe Skrzaty

Przedszkole realizuje program „Optymistyczne Przedszkole”. W ramach projektu przedszkole diagnozuje inteligencje wielorakie, wspiera rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci, trafnie ocenia osiągnięcia i umiejętności dzieci, a także dba o rozwój i poszerzanie wiedzy personelu.Przedszkole położone jest w bezpiecznym miejscu, z dala od ulicy, w środku osiedla zamieszkałego przez wiele młodych rodzin.

Krasnal Hałabała

Przedszkole mieści się w nowo wyremontowanym, piętrowym budynku, otoczonym dużym ogrodem, pełnym zieleni, wyposażonym w bezpieczne przyrządy zabaw. Każda grupa ma swoją salę zajęć, wyposażoną w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci.