Środa 21 Sp. z o. o.  informuje, że od dnia 1 września 2014 r. przystąpiła do programu Wielgachna Famuła.

W związku z tym osoby będące właścicielami Średzkiej Karty Dużej Rodziny Wielgachna Famuła, mają prawo do 50 % rabatu za pobyt w żłobku oraz w przedszkolach prowadzonych przez Środa XXI Sp. z o.o.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do dyrekcji przedszkola.

*W przypadku przyznania Spółce wsparcia finansowego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki  w Poznaniu na realizację zadań  w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” rabat za pobyt w żłobku ulegnie obniżeniu do 25%. Obowiązuje od 01-06-2016r.