Od 1999 roku Środa Wielkopolska jest jednym z 35 miast powiatowych województwa wielkopolskiego.

 

Powiat średzki zajmuje obszar 623,2 km2. Obszar gminy stanowi 33,23% obszaru powiatu i 0,69% obszaru województwa wielkopolskiego. Gmina Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko-wiejską gminą powiatu średzkiego. Miasto– siedziba gminy i powiatu – ma bardzo korzystne położenie geograficzne. Leży w niewielkiej odległości od stolicy województwa – Poznania. Posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z wieloma innymi ośrodkami, przebiega przez nią kolejowa magistrala północ-południe oraz droga krajowa nr 11 łącząca środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem. Przez gminę przebiega również droga wojewódzka nr 432 Śrem-Środa Wielkopolska-Września, która łączy się z między innymi z  drogą krajową nr 11. Wielkim atutem miasta jest budowana autostrada A2, której najbliższe węzły znajdują się w odległości 25km od Środy. O 36km oddalone jest międzynarodowe lotnisko Poznań-Ławica.

Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza. Najdłuższą rzeką gminy jest Moskawa. Jej dopływem jest Struga Średzka, która od strony południowo-zachodniej tworzy rozległe Bagna Średzkie – obszar chronionego krajobrazu, w którym spotkać można rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki ptaków, między innymi: czaple, łabędzie nieme, perkozy,mewy śmieszki,czajki i remizy. Jedynym reprezentantem wód powierzchniowych stojących jest sztuczny zbiornik wodny, powstały w latach 1968-1971 przez spiętrzenie wód rzeki Moskawy w północnej części miasta Środa Wielkopolska. Ma on powierzchnię geodezyjną 47,7ha. Jazy pozwalają na piętrzenie wody w celu nawadniania podsiąkowego lub ujęć bezpośrednich.

 

Powierzchnia zalewu, w zależności od napełnienia, waha się w granicach od 22,9 ha do 45 ha. Zbiornik powstał w celu zwiększenia retencji, a także dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i służb przeciw pożarowych. Akwen spełnia jednak głównie rolę zaplecza rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Na jego lewym brzegu, blisko zapory czołowej (jeszcze w granicach administracyjnych miasta Środa Wielkopolska), znajduje się ośrodek sportowy. Lasy i zadrzewienia zajmują 6,70% ogólnej powierzchni gminy Środa Wielkopolska.

Poszukujemy inwestorów zainteresowanych projektem powstania pięciu budynków usługowo-handlowych z użytkowym poddaszem w ramach rewitalizacji targowiska miejskiego przy ul.Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej, z inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pożądanymi inwestorami są także przedsiębiorcy inwestujący na gruntach gminnych i powiatowych, którzy w ramach inwestycji stworzą nowe i stałe miejsca pracy oraz Ci, którzy prowadzą działalność nieszkodliwą dla środowiska.