DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024).

Pobierz : Wieloletni program dożywiania w formacie PDF