Krasnal Hałabała

Żłobek mieści się w nowo wyremontowanym, piętrowym budynku, otoczonym dużym ogrodem, pełnym zieleni, wyposażonym w bezpieczne przyrządy zabaw. Każda grupa ma swoją salę zajęć, wyposażoną w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci.