WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2020 ❗️
Drodzy Rodzice,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) wpłynęły oferty od 721 instytucji samorządowych dotyczące 25 358 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 396 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.
Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 135 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.
UDAŁO SIĘ ❗️🥳

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2020-modul-4