Środa Wlkp. 21.10.2019 r.

 

Szanowni Rodzice. Z dniem 4 listopada 2019 r. wprowadzamy dla dzieci, które przebywają w przedszkolach do godziny 16.00 i dłużej dodatkowy posiłek. Będzie to wydawany o godz. 15.30  tzw. „drugi podwieczorek”. Osoby zainteresowane zakupem posiłku w cenie 1,50 zł brutto dziennie, prosimy o kontakt z biurem Stołówek Gminnych, pl. Zamkowy 1 w Środzie Wlkp. celem podpisania aneksu  do umowy na żywienie dziecka w przedszkolu. Aneks zawierany będzie zawsze na cały kolejny miesiąc kalendarzowy. Podpisany do końca października obowiązywać będzie od listopada, podpisany w listopadzie będzie obowiązywał  od początku grudnia.  Jednocześnie informujemy, że dnia 4.11.2019r.  zmieniamy sposób wydawania posiłków. Śniadanie wydawane będzie o godz. 8.00, o godz. 10.30 wydawana będzie zupa, o godz. 11.30 dzieci otrzymają drugie danie,  o godz. 13.30 podwieczorek, a o godz. 15.30 drugi podwieczorek. Powyższe działania mają na celu bardziej racjonalne żywienie dzieci poprzez likwidacja tradycyjnych drugich śniadań a wydawanie w tym czasie zupy obiadowej. Powyższe spowoduje również,  niepodnoszenie na chwilę obecną cen za żywienie. Takie rozwiązanie testowane było w przedszkolu w Pławcach od stycznia do 20 czerwca br. oraz w przedszkolu przy SP 2 ul. Dąbrowskiego od września do chwili obecnej. Po pozytywnych opiniach rodziców oraz nauczycieli i osób podających dzieciom posiłki w tych przedszkolach,  w dniu 8 października br. na wspólnym zebraniu Rad Rodziców przedszkola Kasztanowy Ogród (w którym już opisany system działa) to rozwiązanie zostało również omówione i zaakceptowane.  Oczywiście zmiany będą na bieżąco monitorowane i korygowane w razie wystąpienia potrzeby.

 

Dyrektor Stołówek Gminnych

mgr inż. Dariusz  Tomaszewski

 

Stołówki Gminne
http://stolowki.gminne.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=572