W dniu 22.01 2022 r. w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się VII Ogólnopolski Kolędowy Konkurs Gitarowy.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły są to:

Julia Rybaczewska oraz Olga Marusik– zdobyły I miejsce jako zespół wokalno-gitarowy w grupie zespołów młodszych.

Igor Marusik– zdobył I miejsce wśród solistów młodszych.

Julii, Oldze i Igorowi składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!