W październiku Krajowe Biuro Krajowe eTwinning zaaprobowało projekt „Empathy” zgłoszony przez nasze przedszkole, we współpracy z placówką z Turcji.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy rodzinami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnych krajów,

m.in. Polski, Turcji, Tunezji i Grecji w formie wymiany listów. Listy te są tłumaczone na język ojczysty, tak by każdy mógł wziąć udział w projekcie.

Pierwsze listy dotarły już do Polski. Jeśli jednak ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem w projekcie, serdecznie zapraszamy do kontaktu!