OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ŚRODA XXI SP. Z O.O.

W przedmiocie petycji w sprawie podjęcia interwencji dla wsparcia Pani Kamili Mierzwy

 

Spółka Środa XXI Sp. z o.o. oświadcza, że jako współwłaściciel nieruchomości – budynku przy ul. Kosynierów 2, na prośbę Pani Kamili Mierzwy dwukrotnie przedłużała umowę najmu. Przychylając się tym samym do próśb, Spółka dwa lata z rzędu przedłużała umowę ze względu na trudną sytuację Pani Kamili Mierzwy, pomimo potrzeby posiadania sali na prowadzenie szkoły specjalnej oraz szkoły muzycznej.

Nieprawdą jest zatem, iż postępowanie Spółki Środa XXI jest nieetyczne i nie uwzględnia trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Pani Kamila Mierzwa. Podkreślić należy, że na prośbę Pani Kamili Mierzwy, ze względu na jej trudną sytuację, Środa XXI wraz ze współwłaścicielami nieruchomości  zgodziła się na obniżenie w niektórych okresach czynszu najmu, a w innych  nie pobieranie go wcale.

W roku poprzednim, tj. 2019 również na prośbę Pani Kamili Mierzwy nie naliczono opłat z tytułu czynszu najmu za lipiec i sierpień.

Podkreślenia również wymaga fakt, że po spotkaniu z Panią Kamilą Mierzwą, które odbyło się w dniu 10 lipca 2020 r., i na jej prośbę, spółka przechowała sprzęt stanowiący własność Pani Kamili, do końca sierpnia 2020 r. bez pobierania opłat.  Faktury za lipiec i sierpień nie zostały wystawione.

Jednocześnie, z uwagi na poszukiwanie przez Panią Kamilę dla Szkoły tańca i fitnessu Lafitnessclub nowej sali, co na dwóch kolejnych spotkaniach potwierdził pełnomocnik Lafitnessclub Pan Jacek Ziembiński (wskazany osobiście przez Panią Kamilę Mierzwę podczas spotkania w dniu 10 lipca), rozumiejąc trudną sytuację Pani Kamili Mierzwy pracownicy spółki Środa XXI wyszukali propozycje lokalizacji 9 innych sal (niektórych lepszych, większych) na terenie miasta Środa, w podobnych cenach, co koszty najmu od Spółki Środa XXI.

Spółka zadeklarowała także możliwość korzystania z sali w innym budynku należącym do niej , którą może udostępnić od zaraz.

Spółka zaoferowała także pomoc w przewiezieniu całego wyposażenia szkoły tańca. Dodatkowo,  przedstawiła możliwości najmu sal w szkołach podstawowych. Przedstawiciele Lafitnessclub  oglądali również inną salę i rozważali przeniesienie się do niej.

W piśmie skierowanym  do Pani Kamili Mierzwy oraz jej Pełnomocnika Jacka Ziembińskiego w dniu 23 lipca 2020 r.  poinformowaliśmy zainteresowanych, że ze względu na trudną sytuację, którą rozumiemy, istnieje możliwość korzystania z sali przez kolejne 3 miesiące tj. do końca października 2020 r.

Następnie, na spotkaniu w dniu 27 lipca 2020 r. prowadzone były rozmowy o przedłużeniu najmu. Zaproponowane było współdzielenie sali przez inne podmioty, tak jak ma to miejsce w przypadku  pozostałych sal.

Sala na parterze jest niezbędna do prowadzenia zajęć przez szkołę specjalną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwagi na ich niepełnosprawności oraz przez szkołę muzyczną.

W piśmie kierowanym do pełnomocnika Pani Kamili z dnia 23 lipca 2020 r. prosiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie terminu opuszczenia sali. Do tej pory Środa XXI Sp. z o.o. nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że Środa XXI Sp. z o.o. wielokrotnie wspierała akcje charytatywne, przekazując w użytek lokale, sprzęt, reklamę czy wspomagając finansowo, organizowała darmowe koncerty, podczas których zbierano środki na osoby potrzebujące, stwierdzenie o nieetycznym działaniu spółki i prezes Joanny Marusik jest bardzo krzywdzące.

Mając na uwadze powyższe, Spółka Środa XXI oświadcza, że rozpowszechnianie (w każdy sposób) na jej temat nieprawdziwych informacji, godzących w dobre imię spółki jest działaniem bezprawnym.

Joanna Marusik

Prezes Zarządu Środy XXI Sp. z o. o.