W urzędzie Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej 7 grudnia 2021r.. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Panią Marii Pawlak-Pawłowskiej, Katarzynie Mamcarz oraz Ewie Orłowskiej.

W tym dniu zostało odebrane ślubowanie przez Burmistrza Piotra Mielocha, Prezes Joannę Marusik i Dyrektor Wiesławę Owczarzak.

Panie Maria, Katarzyna i Ewa są nauczycielami naszego Niepublicznego Przedszkola Osiedlowe Skrzaty.

Po odbyciu stażu, który trwał dwa lata i dziewięć miesięcy Panie Maria, Katarzyna i Ewa przystąpiły do egzaminu w dniu 16.11.2021 r. Wszystkie Panie uzyskały pozytywną ocenę w postępowaniu egzaminacyjnym, co skutkuje awansem zawodowym.

Jesteśmy dumni z rozwoju Naszych Nauczycieli ❤️
Składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów
.2021 r. Wszystkie Panie uzyskały pozytywną ocenę w postępowaniu egzaminacyjnym, co skutkuje awansem zawodowym.
Jesteśmy dumni z rozwoju Naszych Nauczycieli ❤️
Składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów